Reflektion

Hur når du ditt drömliv?

Det har blivit mer och mer tydligt för mig hur viktigt det är att stanna upp och att reflektera över tillvaron. Det gäller alla delar i mitt liv. Utan reflektion kör vi på. Och förhoppningsvis finns det en slutstation som vi önskar komma till. Men utan reflektion över hur det går, om vi gör rätt saker, om det fungerar eller om vi behöver justera riktningen, så tappar vi tid och även möjligheter.

Varför missar vi möjligheter?

Det underlättar för mig att leva mer närvarande. Jag hinner jag göra mycket mer, på kortare tid och med mer lätthet. Det är inte så att jag jobbar hårdare. Utan jag agerar mer fokuserat utifrån den aktuella situationen. Den tid jag lägger på att stanna upp, reflektera och att utvärdera ger mig tid. Tid som jag annars skulle lägga på en väg som kanske inte är rätt för stunden.

Och utan uppehåll och reflektion så skulle jag ha lagt tid att jobba vidare i en riktning som var bestämd någonstans i det förflutna. Men som kanske inte visar sig fungera över tid. Dessutom ändras förutsättningar på vägen. Om man inte är närvarande och ser vad som sker så missar man också om förutsättningarna ändras. Situationer där man bör avvakta, gå en annan väg eller helt släppa det man var på väg emot.

Hoppas du funnit en väg som fungerar för dig så du känner att du lever ditt liv med passion och lätthet.

Tills vi hörs igen, ta hand om dig och glöm inte bort att ta ett djupt andetag då och då.

Pia

Till startsidan